Ska jag går online

Vad ska ja göra?

2020.10.08 00:11 temp2251 Vad ska ja göra?

Hej,

Jag åkte i veckan dit för ringa narkotikabrott samt drograttfylla(tog mig på parkeringen när jag kom hem)
Vet inte riktigt hur jag ska hantera situationen, har inte berättat för min chef eller mina föräldrar.

För att ge lite backstory så hade jag beställt lite narkotika ifrån darkweb, som tydligen har blivit tagit i posten.
Igår när jag kom hem och hade parkerat så svänger det en vit volvo in bredvid mig och fråga om jag XXX, vilket jag svarar ja på såklart, och efter det så förklarar dom varför dom är där (Hade tagit en försändelse på cannabis som jag hade beställt) dom frågar om jag hade beställt något online vilket jag svarar nej på och då blire att åka in på akuten för blod samt pissprov.
Dessa prov kommer att visa positivt.

Nu till kontentan, jag har i dagsläget ett jobb där vi är 3 personer som går beredskap/jour, jag har inte berättat för min chef ännu att jag tappat körkortet, vet inte riktigt hur jag ska ta upp detta med min chef eller mina föräldrar.
Det finns risk att jag tappar jobbet pga detta då jag ej kommer kunna ingå i beredskapsslingan på upp till 1 år.
Så jag vänder mig till er, anonyma på internet.. hur tycker ni att jag ska presentera situationen? Fan alltså, allt för mig var på en redig uppgång fram till detta och nu känns det som att allt är över och jag vill bara stänga av telefonen, låsa lägenheten och isolera mig ifrån allting...
submitted by temp2251 to sweden [link] [comments]


2020.10.02 13:25 grotmedkiwi Studie om anställningsbedömningar

Hej!
Jag är doktorand på Linköpings universitet och letar deltagare till min studie om anställningsbedömningar, som görs online och tar ca 10 min. Studien går ut på att du får läsa om personer som söker olika jobb och bedöma hur väl de passar för jobbet. Vill du hjälpa mig genom att delta i studien? Klicka i så fall på denna länk: www.iterapi.se/enkat/anstallningen
Om du vill diskutera innehållet i enkäten är det väldigt uppskattat om du använder spoiler-funktionen, så att de som ännu inte har gjort enkäten inte påverkas av andras åsikter.
Om det finns intresse för det, kan jag lägga upp artikeln som studien ska ingå i här (när jag har fått den publicerad).
Jag är väldigt tacksam till dig som vill delta!
submitted by grotmedkiwi to sweden [link] [comments]


2020.07.09 05:34 SylianRiksdagen Presskonferens: Miljöpartiet lanseras

Sylian Stenberg, språkrör för Miljöpartiet, håller en presskonferens som följs med stort intresse av många journalister, och som spelas upp live för svenska folket på olika källor. Sylian Stenberg påbörjar sitt tal, som senare följs av frågor från journalisterna:
Jag kan med stor glädje meddela att Miljöpartiet är tillbaka! Under tiden då vi gick under ”De Gröna” så skedde en förskjutning åt höger, som slutade med att stora delar av partiet valde att gå ihop med Folkpartiet. Denna union har varit dålig för miljöpolitiken, Sverige har ett stort behov av ett nytt och starkt miljöparti, och vi har nu många valt att starta upp Miljöpartiet igen, fast med en del nyheter. Det nya Miljöpartiet är ett tydligt feministiskt parti, och en stark motståndare mot kapitalism. Vi är ekosocialister, vilket är den bästa lösningen för att hantera miljöproblem.
Kapitalism är ett av de största hoten mot miljön, och en av huvudanledningarna till att det tycks vara så svårt att ställa om till en hållbar ekonomi. Tidigare ville Miljöpartiet försvara en grön kapitalism, men partiet har nu insett att detta blir oerhört svårt. Kapitalism har profit och evig tillväxt som mål, när människors behov är mättade försöker kapitalism skapa nya, artificiella behov. Vi ser också hur företag som tjänar på smutsig energi motsätter sig miljövänliga alternativ. Det verkar svårt, kanske till och med omöjligt, att lösa klimatfrågan inom kapitalism. Många av miljöproblemen sker på grund av kapitalism, och kapitalism gör det svårt att hantera dem. Vi vill ersätta kapitalism med socialism. Ekosocialism är nödvändig. Miljöpartiet står för en sund arbetsmarknadspolitik och en slagkraftig miljöpolitik. Vi är också ett feministiskt parti, socialistisk feminism. Vårt perspektiv är intersektionellt, vi ser hur olika maktstrukturer samspelar och vi försöker göra något åt det. Vi står upp för människors rättigheter och intressen, oavsett etnicitet, kön, funktionsvarianter, ålder, klass, sexualitet, eller religion.
Jag har berättat översiktligt om Miljöpartiets ideologi, och kommer nu svara på frågor.
Hur ser ni på splittringen mellan stad och landsbygd?
Det finns idag problem med att det är för lite självstyre i vissa delar av landet. Vi vill se politik som gynnar hela landet, både stad och landsbygd. Det tidigare Miljöpartiet kritiserades ibland för att vi fokuserade för mycket på storstäderna. Den kritiken stämmer till viss del, vår nya politik kommer att vara gynnsam för både städer och landsbygd.
Vilka partier kommer ni samarbeta med?
I första hand kommer vi att samarbeta med andra partier på vänstersidan, men i sakfrågor kan vi tänka oss att samarbeta med alla partier.
Om ni får möjlighet, kommer ni då vara en del av regeringen?
Det viktiga för oss är att påverka politiken. Med det sagt tror jag att vi har potential att växa stort, vårt budskap, om frihet och socialism, om en grön framtid, om socialistisk feminism, är saker som människor längtat efter länge. Om vi lyckas växa till ett stort parti kan det vara rimligt att vi också sitter i regering.
Vad tycker ni om smålandsfrågan?
Det är uppenbart att det finns många i Småland som efterfrågar större inflytande. Vi är öppna för att tillåta en folkomröstning, antingen om självständighet eller om ökad autonomi. Det är viktigt att lyssna på vad människor vill, ifall de vill ha ett mer självständigt Småland så bör vi lyssna.
Även om det sker med våld?
Småland är knappast under något totalitärt styre för närvarande. Det blir svårt att rättfärdiga våld, utan vi bör försöka hitta fredliga lösningar. Finns det vilja så tror jag att vi kan finna en bra lösning på situationen.
Hur ställer ni er till revolution?
Miljöpartiet är ett brett vänsterparti och vi har medlemmar med olika åsikter inom vänsterrörelsen, vissa som stöder revolution och vissa som föredrar reformer. Vår politik är radikal, vi tror att det behövs rejäla förändringar för att hantera klimathotet, bland annat genom att avskaffa kapitalism. Som parti är vårt mål att genom politiken påverka i en riktning som gör att vi kan nå målen.
Miljöpartiet har länge varit svagt i Norrland. Hur ser du på det?
Miljöpartiet har varit svagt i Norrland för att vi tidigare har haft ett skevt perspektiv. Dels för att vi såg på Norrland som en enhet, vilket är lite konstigt, då det består av fem olika län. Och dels för att vi har fokuserat på politik som kanske fungerar i Stockholm men som fungerar sämre i exempelvis Västerbotten och Norrbotten. Vi kan ta frågan om bensinskatt som exempel: Miljöpartiet har tidigare varit med och höjt bensinskatten, vilket kanske är rimligt i Stockholm där det finns många alternativ till bilen, men det slår hårt mot många orter i Sverige, bland annat många orter i Västerbotten, Norrbotten, och Västernorrland, där folk är mer beroende av bilen. Vi vill ha en miljöpolitik som fokuserar på systematiska problem och som inte slår hårt mot vanligt folk. Vi vill se satsningar på utbyggd kollektivtrafik i hela Sverige, inklusive de norra delarna av Sverige.
Hur kommer er invandringspolitik och integrationspolitik se ut?
När det kommer till invandring ser vi några olika aspekter. En aspekt är asylinvandringen. Detta är människor som flyr från krig och förtryck, av humanitära skäl ska vi givetvis vara öppna för att ta emot människor. Det är lätt att människors liv blir till siffror, men när man träffar dessa människor så ser man tydligt hur viktigt det är att deras liv värdesätts. Vi kommer att stå för en öppen och sund asylpolitik som värdesätter människor.
Då och då dyker det upp rapporter i media om hur skötsamma invandrare utvisas på grund av något mindre fel. Detta är ett problem som vi i Miljöpartiet vill lösa, vi vill ge lite mer flexibilitet att lösa sådant utan att det ska leda till utvisning direkt. Samtidigt är det viktigt att vi inte urholkar arbetsmarknadslagar utan sköter det här varsamt för att skydda arbetarnas rättigheter. Vi förespråkar en sund lagstiftning gällande detta.
När det kommer till arbetskraftsinvandringen så finns det en del problem med hur den hanteras idag. Idag väljer kapitalister att ta in arbetare från andra länder som jobbar billigt och utan kollektivavtal, det är inte acceptabelt. Svenska kollektivavtal ska gälla alla, även människor från andra länder. Idag blir människor från andra länder utnyttjade, och får konkurrera mot infödda arbetare. Detta leder till sämre avtal och lönedumpning, vilket inte är bra för någon förutom kapitalisterna. Vi behöver täppa till dessa hål och skapa en rimlig politik.
Minst lika viktigt som invandringspolitiken är integrationspolitiken. Vi behöver se till att människor får möjlighet att delta i samhället, de ska kunna känna sig delaktiga och inkluderade. Utanförskap och fattigdom är direkt farligt och leder till brottslighet och lidande. Tidigare regeringar har hanterat integrationspolitiken dåligt, vi behöver större satsningar för att få det här att fungera. Om vi har en fungerande integrationspolitik så blir invandringspolitiken betydligt bättre också.
Hur ser ni på automatiseringen, kommer robotar ta våra jobb?
Antagligen, till stor del. Studier visar att en väldigt stor del av jobben kommer automatiseras eller digitaliseras, vilket gör att vi kan jobba mindre och samtidigt producera mer. Högern har inget svar på detta, i högerns samhälle kommer de som jobbar jobba länge och producera massvis, vilket skulle få förödande konsekvenser för miljön. Det vi istället vill se är att vi minskar utsläppen, klimathotet är ett existentiellt hot mot mänsklighetens vällevnad. Vi behöver skära ner på arbetstiderna och fokusera på produktion av det som gör våra liv bättre, samtidigt som vi drar ner på annat. Utsläppen är ett strukturellt problem i det kapitalistiska systemet, där evig tillväxt och ökad produktion går över levnadskvalitet och miljön. Vi vill se till att automatiseringen inte bara gynnar de rikaste. Om vi hanterar automatiseringen rätt kan den gynna oss, hanterar vi den fel leder den till ökade klassklyftor och miljöförstörelse. Högern har inget svar på detta.
Vi behöver kraftiga regleringar av företagens utsläpp. Hårdare regleringar, och vi vill även se mer statlig kontroll och gemensamt ägande av olika industrier. Gemensamt ägande kan ske på olika sätt, som kommunalt ägande, statligt ägande, och arbetskooperativ. Genom det gemensamma ägandet kan vi bättre arbeta mot en hållbar produktion och en grönare framtid.
Ett annat möjligt problem med automatiseringen är arbetslösheten. Forskning visar att arbetslösheten kommer öka drastiskt. Det finns några sätt vi kan hantera detta, en viktig reform är generell arbetstidsförkortning. Om människor jobbar kortare så kan vi minska produktionen, öka fritiden, och dela på jobben bättre. En annan viktig reform, som diskuteras både från vänster till höger, är basinkomst. En basinkomst på rimlig nivå skulle garantera att alla, oavsett anställning, har materiella förutsättningar för att leva bra liv. Dagens trygghetssystem gör att många faller mellan stolarna, människor som behöver stöd för det inte, eller måste förnedra sig själva inför Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. För alla vi som bryr oss om människors välbefinnande och frihet är detta oacceptabelt. Med basinkomst skulle arbetslösheten vara mindre förödande, och vi skulle kunna gå mot ett samhälle med en sundare syn på arbete. Vi delar arbetet med varandra, och skapar ett samhälle där fler kan delta, fler får äkta frihet!
Är Miljöpartiet feminister?
Ja, vi är socialistiska feminister. Till skillnad från liberalfeminism så ser vi att det krävs ett intersektionellt och analytiskt förhållande till olika frågor, och vi analyserar ur flera olika perspektiv, som sexualitet, klass, och etnicitet. Vissa, speciellt liberala feminister, fokuserar ibland på mindre viktiga frågor. Vårt fokus ligger på frågor som faktiskt spelar roll, snarare än symbolfrågor. Vi kommer att arbeta mot diskriminering, och komma med förslag som minskar den. Vi kommer arbeta för att minska förekomsten av sexuellt våld. Vi kommer att motarbeta systematisk sexism som finns i vårt samhälle, bland annat genom att motarbeta hedersrelaterat våld, men också mycket annat. Dagens normer är ofta reaktionära, bakåtsträvande, och vi måste kunna analysera och kritisera dem. Miljöpartiet är en tydlig röst för socialistisk feminism.
När kommer ert partiprogram?
Vi håller på att arbeta på det internet inom partiet, och vi kommer släppa det inom en snar framtid. Vi ska dels kvalitetssäkra så att det håller måttet och dels komma överens om alla punkter inom partiet.
Vad tycker ni om Socialdemokraterna?
Socialdemokraterna har på senare tid tagit ett tydligt steg mot socialism, vilket är bra. Vi står till vänster om dem, men vi är positiva till ett nära samarbete med Socialdemokraterna, om så är möjligt. Tidigare, under exempelvis Göran Perssons tid, fanns det många nyliberala influenser i Socialdemokraterna, men numera verkar de ha förstått att socialism är nödvändigt.
Folkpartiet då?
Folkpartiet är en sammanslagning av Liberalerna, gamla Kristdemokraterna, De Gröna, och nu senast Moderaterna. Detta är en salig blandning av olika viljor och olika ideologier, och de har lyckats dåligt med att kombinera. Detta leder till att de inte är ett särskilt bra alternativ för liberaler, och inte heller ett särskilt bra alternativ för miljön. De må vara stora i nuläget, men de är internt splittrade och ideologiskt tunna. Miljöpartiet är det bästa alternativet för miljön. Miljöpartiet är också det bästa alternativet för liberaler, intressant nog. Vi värnar starkt om äkta frihet, och vi för en strukturell analys och praktisk politik som hjälper att öka friheten i samhället. Vi står upp för frihet för alla, inte bara för rika. Några exempel på hur vi premierar frihet är arbetstidsförkortning, som leder till mer fritid, och basinkomst, vilket är ett av de bästa sätten att öka äkta frihet i ett kapitalistiskt samhälle. Till alla er liberaler som funderat på vilket parti ni vill rösta på, överväg Miljöpartiet! Vi må vara socialister, men vi bryr oss om äkta frihet, betydligt mer än vad något högerparti gör.
Menar ni alltså att liberaler bör rösta på ett socialistiskt parti?
Ja, vår grundläggande ideologi må vara grön socialism och socialistisk feminism, men vi är ett brett parti. Vi har partimedlemmar från många olika slag, som gröna liberaler, socialdemokrater, Marxist-Lenininster, och anarko-kommunister. Vi skulle kunna beskrivas som ”Big Tent” om man så vill. Vi är ett tydligt vänsterparti, men vi är också ett tydligt miljöparti, ett tydligt feministiskt parti, och ett parti som tydligt står upp för äkta frihet. Vi kan samla människor med lite olika åsikter, så länge de delar våra grundläggande värderingar. Vi kommer vara ett stort och tydligt vänsteralternativ. Vi står upp för vänsterenhet och är emot sekterism, som genom historiens gång har skadat vänstern djupt. Vi behöver samarbete, inte inre strider och konflikter.
Men liberaler är väl inte vänster?
Statsvetare brukar placera liberalism någonstans mellan något till vänster om mitten till något till höger om mitten. Liberalism är inte en vänsterideologi, nej, men liberaler som är mer mot mitten eller något till vänster om mitten har på sistone haft svårt att veta vilket parti de ska rösta på. Folkpartiet har tagit en kraftig högergir när de gick ihop med Moderaterna och gamla Kristdemokraterna. Gamla Centerpartiet finns inte heller längre. Miljöpartiet är troligen det bästa alternativet för miljövänliga liberaler. Vi står upp för frihet och för en miljövänlig politik. Vår ideologi är inte liberalism, men vi representerar liberalisms värderingar bättre än vad Folkpartiet gör.
Hur ser ni på teknologi?
Vi ska inte stirra oss blinda på ny teknologi och tro att den löser allt. Samtidigt ska vi inte vara rädda för det heller. Ny teknologi kan både vara bra för miljön och kraftigt förbättra människors levnadsvillkor och vardag. Hushållssysslor kan effektiviseras genom ny teknologi och därmed ge människor mer fritid, utvecklad medicin kan förbättra människors hälsa, och mycket annan teknologi kan vara positiv. En av de största utsläppsbovarna är i nuläget köttindustrin, och ifall det går att utveckla effektivt labb-odlat kött skulle avvecklandet av dagens köttindustri kunna gå riktigt snabbt, vilket skulle vara en enorm vinst både för djuren och för miljön. Ett annat exempel på miljövänlig teknik är självkörande bilar och annan trafik. När de nått en nivå så att de fungerar felfritt så skulle det leda till effektivare trafik och bilkörning, med färre onödiga stopp och därmed mer miljövänlig körning. Det skulle dessutom minska antalet trafikolyckor drastiskt.
Ett annat, mer kontroversiellt ämne är GMO, genetiskt modifierade organismer. GMO har potential att vara gynnsamt, men det finns också stora risker, särskilt inom kapitalism. Vi bör vara försiktiga när det kommer till GMO, men vi ska fortfarande se vad forskningen säger, samt undersöka vilka möjligheter det finns för att tillåta GMO i viss mån. Frågan om GMO är komplex och kräver försiktighet och tålamod, men det är inte något som vi principiellt tar avstånd från. En modern miljöpolitik ska vara baserad på forskning och kunskap, vi får inte falla för vädjan till naturen. Bara för att något är naturligt så är det inte nödvändigtvis bra, bara för att något är artificiellt skapat så är det inte nödvändigtvis dåligt. Miljöpartiet är ett modernt, grönt, teknologioptimistiskt parti som samtidigt ser att dagens system producerar alldeles för mycket. Vi behöver inte ge upp all teknologi för att rädda miljön, men vi behöver göra drastiska omställningar. Klimathotet är troligen det största hotet mot mänskligheten, och Miljöpartiet kämpar för en bättre och hållbar miljö.
Tack för att ni lyssnat, och jag hoppas att ni förstår varför Miljöpartiet återigen är en aktör i svensk politik, och vad vi står för. Vårt perspektiv behövs, och vår förmåga att ena vänstern kommer vara mycket användbar i framtida förhandlingar. Vi är dessutom antagligen det bästa alternativet för liberaler, för gröna, och för gröna liberaler. Miljöpartiet behövs.
Presskonferensen avslutas och den läggs upp online på flera olika nyhetssidor och andra ställen.
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.05.10 22:08 Lacoste03 Fin text av en smart ent som jag fick

Asså en idé hade varit att skriva till en kvinna i Lenas ålder i USA, som då kommer från en stat vars har legaliserat. Gärna någon som är någon slags förespråkare för Cannabis, kan vara någon Karen med en youtube kanal med ediblesrecept eller något liknande, och be henne göra ett zoom-samtal med Lena och ha en liten ”online-karantän” debatt för att man sedan ska lägga ut detta på youtube liksom.
En sak är ju säker att alla som röker eller använder sig av Cannabis är alltid villiga att ställa upp mot folk som inte har någon aning om gräs, och helt objektivt så hade det varit en jävligt intressant debatt att ha två personer från samma demografiska grupp ha helt olika åsikt om en planta liksom. Plus att om debatten går viralt så kan fler folk i närliggande demografiska grupper (vuxna svenskar 45-60 år) också se debatten från amerikaners sida, vilket behövs i svensk narkotikapolitik.
Jag tror att denna idé hade nått fram till Lena på ett mycket bättre sätt än att skicka OCB-skit till hennes dörr eller att kalla henne för kärring på twitter.
submitted by Lacoste03 to swedents [link] [comments]


2020.05.05 12:08 lemon_cello Till sistaårselever på gymnasiet

Många säger att ni ska skärpa er. Er student och sista termin blir inte som ni tänkt er och det är okej att vara besviken över detta. Jag hoppas att ni firar studenten ordentligt med klassen, era lärare och familjer i lite mindre sammanhang.
Gymnasiet är ett skolform som inte är gjord för distansundervisning och självstudier på samma sätt som universitet är och jag har tänkt mycket på er.
Ni är dessutom sist in på arbetsmarknaden, sist in på bostadsmarknaden och kanske kommer ni inte in på den utbildning ni hoppats på pga inställt högskoleprov. Men snälla försök se det som att era planer möjligen blir fördröjda, de försvinner inte för alltid.
Ni som inte har några planer (vilket också är okej) och har svårt att få jobb just nu, här är några saker jag själv inte ens såg som alternativ efter gymnasiet men som jag känner att jag borde gjort:
Ni får gärna hjälpa mig fylla på listan med saker utanför jobba/universitet/resa jorden runt som ju ändå är lite "normen" efter gymnasiet.
Ni är en generation med mycket emot er just nu men jag vet också att ni har mycket humor och värdesätter annat än pengar och materialism. Jag tror på er.
submitted by lemon_cello to sweden [link] [comments]


2020.04.09 00:29 ChilliBallen Autist i militären

Det här handlar om att jag ska rycka in till GMU efter sommaren och har misstankar på att jag skulle få positivt på ett autismtest. Har gjort massa online och fått högt resultat på alla. Autister får inte göra grundutbildning enligt lag och jag tänker att det finns en anledning till det. Jag klarade mönstringen med i-test: 8, styrka: 9, kondition: 6, psykolog: 6. Antar att jag lyckades lura psykologen till att tro att jag är "normal", men min fråga till er är: tror ni det går bra eller tror ni det kommer väcka problem?
submitted by ChilliBallen to u/ChilliBallen [link] [comments]


2020.03.23 11:20 Sensino [Seriös] Mitt försök att motverka arbetslösheten.

Tl;dr: Jag har skapat en Discord server: https://discord.gg/Udz2feE
Tanken är att servern ska användas som en online arbetsplats, främst för dom som saknar arbete eller till exempel har blivit utförsäkrade och saknar inkomst.

Vad är målet?

Slut målet är att vi kan generera tillräckligt med "produkter"/tjänster för att alla medlemmar ska få en ersättning som går att leva på, utan att behöva förlita sig på t.ex. Försäkringskassans nyckfulla ersättning. Men det här ligger nog några år bort i tiden, men först måste vi börja.

Ok, men vad tjänar JAG* på det här? (*du som läser)

På kort sikt får vi istället för ekonomisk ersättning, nöja oss med ersättning i form av ökade förmågor genom samarbete, kunskaps & informationsdelning, utökat personligt nätverk, möjligen verktygs delning, mm...
Eftersom vi antagligen är spridda över hela Sverige betyder det även att tillsammans har en större "kontaktyta" mot potentiella möjligheter än vad vi skulle ha individuellt.
Till exempel:
Erik älskar att mecka bil & idag så har Lars bil problem med att starta, dom bor i samma stad. I vanliga fall så hade Lars behövt lämna in bilen på verkstad & betala dyrt för reparationen, men nu kan han istället be Erik kolla på den, möjligen i utbyte mot ekonomisk ersättning (antagligen skattepliktigt?), eller en tjänst, kanske Eriks dator har slutat att fungera & Lars är en dator reparatör, eller någonting i den stilen.
På längre sikt (månadeår?), när det börjar fungera som det är tänkt, kommer vi även att kunna betala ut ersättning från de produkter vi genererar & säljer. Förhoppningsvis kommer det likna en form av minimilön för arbetslösa.

Vad behöver vi nu?

Med "produkter" vad menar du då?

En annan tanke med den här arbetsplatsen är att arbetet ska anpassa sig till medlemmarnas kunskaper & intressen (inte tvärtom som normalt är fallet), det ska helst vara "rätt person på rätt plats" tänk.Därför beror "produkterna" i det här fallen på vilka förmågor våra medlemmar har vid varje tillfälle, men allt eftersom vi får fler medlemmar så kommer variationen i produktutbudet stabiliseras.
Det kanske är en person som älskar att måla tavlor, kanske en person som kan programmera hemsidor, kanske en person som är bra på matematik & "säljer" tjänsten som läxhjälp eller liknande.
Det känns ju även helt rätt i tiden, nu när corona smittan verkar ta fart, men även bortsett från det så finns det många fördelar med att jobba helt online:

Kommentera

Jag uppskattar att få höra era tankar om det här projektet.
Det är MYCKET mer värdefullt för mig än om ni röstar på inlägget.
submitted by Sensino to sweden [link] [comments]


2020.03.15 01:00 SadGegl Söndags-slagsmål! - Super Smash Bros. Ultimate

Sitter du inne och inte har något att göra idag nu när ökända virus härjar där ute i kylan och gör att allt skoj är stängt, eller har viruset till och med gett dig utegångsförbud? Har du en Nintendo Switch samt senaste upplagan av slagsmålsbröderna till den? Tycker du den där tjocka italienaren i rött förtjänar sig att få en redig tjottablängare? Har du inte många att spela det med, men att hoppa in i ett forum med stor grupp med främlingar känns sådär lite osvenskt?

Vad sägs om ett forum med en mindre grupp främlingar?

Vi är en grupp på discord (Inbjudningslänk nedan) som går ihop och spelar online då och då, oftast spontant "vem vill fajtas"-stuk, men ibland mer strukturerat i en turnering som idag! Färdigheterna är blandade så förhoppningsvis så finns det någon som kommer vara lite utmanande för dig.
Vi har även en liga där vi arrangerar veckoliga matcher! Just nu är det en pågående, men om du går med i discord-gruppen nu så blir det mindre risk att du missar nästa.
Exakt vilken tid turneringen går av stapeln är flexibelt efter hur det fungerar för folk, men förr har det börjat mellan 15-17 så blir troligen runt den tiden idag också.
Klicka här om du vill gå med i kanalen (https://discord.gg/qM8zVtg för den som inte litar på länkar och vill klippa och klistra) Dagens turnering

(Inte så) Frekvent Ställda Frågor

Q: Vuxet folk som spelar såna där TV-Spel? A: Man blir inte gammal förrän man slutar leka som min far uttrycker sig.
Q: Orka sånt där skitnödigt "en mot en, inga prylar, sista destinationen" A: Vi har i alla fall några intresserade av att emellanåt spela på fräsigare banor med coola pryttlar att leka med (Jag inkluderad), ju fler vi blir desto oftare kan det spelas så också!
Q: Måste jag göra ett konto på den där turneringssidan för att spela? A: Nej! Så vitt jag har förstått så ska du även kunna delta i våra ligor utan konto faktiskt.
Q: Jag är sämst på det här. A: Man måste alltid börja någonstans. Till skillnad från det inbyggda quickplay-läget så kan du ju alltid fråga om tips på vad du bör tänka på från din motståndare.
Q: Men vafan, jag såg detta för sent och har missat alltihopa! A: Frukta icke! Gå med i gruppen så blir det fler ställen du kan se det på nästa gång!
Fridens Liljor
submitted by SadGegl to sweden [link] [comments]


2020.02.26 12:49 Fintrent Hur man väljer ett flyttföretag i 31,5 steg

Hur man väljer ett flyttföretag i 31,5 steg
Det finns tre ord som du definitivt inte vill höra när du gör dig redo att flytta till ett annat hem, särskilt inte på själva flyttdagen.
Stress är det första ordet du inte vill höra. Du kommer att behöva använda brusreducerande hörlurar hela tiden för att undvika att höra det, du måste också hålla dig borta från din dator eftersom alla andra flyttrelaterade artiklar på internet nu försäkrar dig hur stressande en flytt är.
Kaos är det andra ordet du önskar att inte höra när du gör dig redo att flytta ut. Men, om du inte har en bra strukturerad organisering och ordning med hjälp av en personlig flyttchecklista, kommer begreppet kontrollerat kaos förmodligen att hitta sin väg in dina tankar.
Mardröm är det tredje ordet och ett ord du aldrig vill höra i samband med din kommande flytt. Att vakna upp från en meningslös mardrömdröm är inte alls kul, men att gå igenom en levande mardröm under de redan stressade och kaosfyllda dagarna med hektiska flyttförberedelser är något helt annat.
Ändå, om du inte tillräckligt noggrann, kan du råka välja en dålig flyttfirma som hjälp, och som ett resultat – helt plötsligt befinna dig i en mardrömsliknande upplevelse. Och eftersom du definitivt inte vill att det ska hända (lita på oss) måste du veta hur du väljer ett flyttföretag, och hur du väljer rätt flyttfirma för inför din flytt.

https://preview.redd.it/x3sg6f92a9j41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=24645a191664d3126252e34747465065731017c7
Steg 0.5: Experttips för att välja de bästa flyttfirmorna
Steg 1: Tärningen har kastats
Du lär dig snabbt att när du flyttar till ett nytt hem, kan det vara en riktigt glad nyhet, eller kanske kan det vara ingenting annat än dåliga nyheter.
Du är kanske väldigt förvånad, eller inte alls särskilt förvånad över den kommande flytten.
Du kanske känner at det är ledsamt att lämna dina vänner och ditt hem, eller så hoppar du av glädje för att äntligen få flytta till ett nytt hem i en bättre stad.
Du är antingen något pessimistisk om din framtid, eller så är du fylld med hopp och kan inte vänta med att starta dina nya äventyr efter flytten.
Hursomhelst, tärningen är kastad och nu är det upp till dig att finna din egen lycka.
Steg 2: Tidshantering
Du upptäcker det positiva i att göra organiserade checklistor inför flytten.
Tidshantering är avgörande för att din stressiga flytt ska fungera bra. Ditt utmärkta val att bemästra dina flytt månader, veckor, dagar, timmar och minuter innan kommer att ta dig på en stressfri flytt till ditt nya hemstädning uppsala fintrent.
Ja, det enda sättet att uppnå din önskade tidsplanering är att skapa en flytt kalender som uppfyller just dina specifika behov. Är du intresserad av att lära dig den allra första uppgiften i din personliga och prioriterade checklista?

https://preview.redd.it/3p1proe3a9j41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=8fbc00e9466ef4898e8a7af66e0e3548fc29aa3b
Steg 3: Olika typer av professionella tjänster
Du får sätta dig och tänka på vad det är exakt som du behöver inför din flytt. Vilken typ av professionella tjänster letar du efter? Professionell förpackning? Trälådor? Lyfttjänster? Så snart du definierar dina behov och specificerar dina krav, vet du vilken typ av flyttfirma som är bäst för dig.
Hur långt i förväg ska man anställa ett flyttbolag? Så snart du har lyckats välja ett bra flyttföretag rekommenderas du att hyra deras professionella tjänster och välja ett passande och fördelaktigt flyttdatum som passar just dig.
Steg 4: Räkna på avståndet
Distans! Du inser att själva avståndet mellan de båda bostäderna kommer att spela en viktig roll när priset beräknas. Självfallet är det ju så att ju längre avståndet är, desto högre blir transportkostnaderna, och desto städhjälp fintrent och mer kostsam blir den slutliga flytten.
Flyttar du precis tvärs över gatan? Flyttar du inom stan? Är det ett lokalt drag? Flytta över hela landet? Eller är det en flytt från kust till kust?
Steg 5: Special saker och föremål
Eftersom du planerar att anställa det bästa flyttföretaget för dig, ska du ta en god titt i ditt hem och anteckna mängden och sorten av hushållsartiklar och personliga ägodelar du har beslutat att ta med dig. Behöver du speciella paket- och hanteringstjänster?
Special saker som antika möbler, konstverk, biljardbord, pianon och kassaskåp ska definitivt inte hanteras av personer med liten eller ingen erfarenhet. Det stämmer - sådana dyra och värdefulla artiklar kräver professionell hantering av specialiserade flyttfirmor.

https://preview.redd.it/bhu1ohm4a9j41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=38664c54dcee75c260bb849ce4997a122a622901
Steg 6: Vad är bäst för din familj
Vad du vill uppnå med din flytt och vad du behöver inför den blir tydligare och tydligare. Du börjar tänks på vad som är bäst för din familj i helhet, särskilt för dina barn eftersom flytten kan visa sig vara en riktig utmaning för dem.
Att anställa professionella och erfarna flyttbolag kommer inte bara att ge dig extra tid att vara uppmärksam på de människor du älskar mest, utan det kommer också att ge tryggheten när du vet att ditt hem, dina ägodelar och din familj kommer att vara helt säkra.
Steg 7: Research är vägen att gå
Du inser den enda sanningen när du väljer ett flyttföretag - research. Lite research kommer att gå långt mot att säkerställa att dina ägodelar hamnar i händerna på högst rankade firmor som kommer att se till att din flytt hanteras på bästa möjliga sätt från början till slut.
Att veta vad du ska förvänta dig när du anställer ett flyttföretag är avgörande eftersom det hjälper dig att välja en professionell firma med realistiska förväntningar på flyttdagen.
Steg 7.5: Experttips för att välja den bästa flyttfirman
Steg 8: Låt jakten börja
Låt jakten på det bästa flyttbolaget börja nu!
Men var hittar jag flyttbolag? Du snurrar in dig själv i tankar och lär dig att det svåra svaret på hur man anställer ett väl ansett flyttföretag handlar om att få rekommendationer från pålitliga källor. Och vad är en mer pålitlig källa än dina goda vänner?
Du bestämmer dig för att kontakta vänner, kollegor och grannar som nyligen har flyttat och fråga om de ärligt kan rekommendera de flyttföretagens tjänster de använde. Ett enkelt men ändå effektivt och taktiskt drag.

Steg 9: Flyttbolagens recensioner och betyg
Vikten av att välja rätt flyttfirma ska inte underskattas.
För att finna de högst rankade flyttföretagen, eller för att verifiera de rekommendationer du har fått (om sådana finns), bestämmer du dig för att kontrollera dina recensioner online om din framtida flyttfirma
.
Kunder och recensioner är lättillgängliga och hjälper dig att avgöra vilken flyttfirma som är rätt för dig och vilka som inte är det. En av de saker man bör veta innan man anställer ett flyttföretag är att bra företag förstår betydelsen av ett online rykte och bra recensioner från kunder. Så kundrecensioner bör visa sig vara väldigt användbara när du söker efter flyttfirmor
.
Steg 10: Flyttfirmors webbsidor
Den officiella webbsidan för ett flyttföretag kan tala om mycket om deras professionalism (år av erfarenhet, referenser, antal flyttbilar och högutbildad personal), tjänster (typer av tjänster som erbjuds) och till och med deras kundservice (kontaktinformation, informativ blogg etc.)
Utöver att lista all den praktiska informationen företaget erbjuder, bör flyttfirmors webbsidor innehålla information om deras licens att använda - det så kallade USDOT-numret.
Steg 11: Juridisk status
USDOT-nummer utfärdas av det amerikanska transportdepartementet (USDOT) som ett bevis på att ett flyttföretag har uppfyllt strikta krav innan det har fått licens att transportera hushållsvaror till en annan del av landet.
Så medan du försöker hitta en bra flyttfirma för att ta hand om din flytt, leta efter USDOT-siffrorna på deras respektive webbplatser som bevis på deras juridiska status.
Steg 11.5 Experttips för att välja en flyttfirma

https://preview.redd.it/455aj698a9j41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=a2b11d8b42e3db286cbd30068fad4fc250f87b1b
Steg 12: Lita på en Professionell Flyttfirma
I din strävan efter att hitta de bästa flyttfirmorna är det en bra idé att kontrollera om företagen du för närvarande granskar är medlemmar i American Moving and Storage Association (AMSA). Ett sådant medlemskap är ett ytterligare bevis på professionalism och pålitlighet hos kvalitetsflyttfirmor och kommer att eliminera alla tvivel du kan ha om legitimiteten för din framtida partner.
Steg 13: BBB-ackreditering
Hitta ett pålitligt flyttföretag för att hålla din huvudvärk borta!
Ett annat steg i rätt riktning och en annan säkerhetsnivå när du väljer en professionell flyttfirma är att kontrollera om företagen du har hittat har ackrediterats av Better Business Bureau (BBB).
BBB sätter och upprätthåller höga standarder för förtroende mellan konsumenter och företag och fungerar som opartisk källa för att hjälpa människor pi sin flytt, att välja ett BBB-ackrediterat flyttföretag kommer att vara så säkert och pålitligt som möjligt.
Steg 14: Inledande kontakt
Rekommendationer, recensioner och betyg bör hjälpa dig att hitta en handfull bra professionella flyttfirmor men snart kommer den verkliga frågan att vara "Okej, vilken ska jag välja?"
PÅ gott och ont måste du vara den som hittar rätt svar på denna fråga. Med andra ord är det dags att kontakta de professionella flyttfirmor du har hittat för att själv se vad du har att göra med. Var säker på att det inte kommer att ta lång tid innan du själv kan bedöma deras individuella nivåer av professionalism och tillförlitlighet.
Steg 15: Exakt prisberäkning
Vår guide för att anställa tillförlitliga flyttfirmor fortsätter med en fråga som antagligen oroar dig just nu - priset på din flytt. Det är viktigt att du i förväg vet ungefär hur mycket din kommande flytt kommer att kosta dig eftersom flyttpriset ofta visar sig vara den avgörande faktorn när du väljer en flyttfirma.
Du behöver en exakt offert och du behöver den nu. Kontakta de flyttfirmor du har hittat och begär offerter på plats. Gör inte några avtal om pris via telefon eftersom de aldrig kan vara så precisa som du behöver att de ska vara.
Steg 15.5 Experttips för att anställa de bästa flyttfirmorna
Steg 16: Typ av flytt uppskattning
Betydelsen av exakta prisofferter är mycket viktig. För att hitta tillförlitliga flyttfirmor måste du vara medveten om att det finns två typer av prisofferter - bindande och icke-bindande.
När den hemundersökning du har begärt är klar måste flyttfirman ge dig en uppskattning av transportkostnaderna och avgifterna för eventuella ytterligare tjänster som krävs för att slutföra flytten.
Steg 17: Frågor om hemgenomgång
Hemgenomgången är det perfekta tillfället för dig att uttrycka eventuell oro du kanske har om flytten till firman, samt att påpeka möjliga problem och hinder som din flyttfirma kan ha under flyttdagen, såsom trånga hörn, branta eller många trappor, klaustrofobiska hissar, smala korridorer osv.

https://preview.redd.it/ys27nj99a9j41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=05926e01c919a1a5f0595690193b8d3cc6226af3
Steg 18: Rätt flyttförsäkring
Hembesök av flyttexperter handlar lika mycket om att uppskatta flyttpriset som de handlar om att bedöma riskerna av flytten eller att notera föremål som kräver särskild förpackning eller hantering.
Om du äger mycket dyra eller värdefulla saker, tala med flyttföretagets specialist om att köpa rätt flyttförsäkring. Tillräcklig försäkring kommer att sänka din stressnivå genom att försäkra dig om att du är försäkrad om något händer med några av dina värdefulla ägodelar under transporten.
Steg 19: Att lösa tvister
En flytt kan vara en ganska kaotisk och oförutsägbar tid där oförutsägbara saker kan hända inom ett ögonblick. Därför bör du seriöst överväga att köpa tillräckligt skydd för dina värdefulla ägodelar som rekommenderades i föregående steg.
Kontakta kontorsstädning fintrent de flyttfirmor du har funderar på att anställa och begär mer information om deras policy för tvistlösning. När allt kommer omkring måste du känna till dina alternativ för efterflyttning om du tvingas lämna in ett klagomål mot ditt valda flyttföretag för skadade eller förlorade föremål.
Steg 20: Alla de svåra frågorna
Att välja en ansedd flyttfirma handlar om att veta vad man ska fråga dem, och hur man ska fråga.
Du inte vara rädd för att ta upp väsentliga frågor till ditt framtida flyttföretag eftersom svaren enbart kommer att tala om för dig om de är rätt företag för dig eller inte.
Var tillräckligt modig för att ställa proffsen alla svåra frågor, för det modet kommer att löna sig i slutändan.
Steg 21: Dina rättigheter och skyldigheter
Om du ska flytta lång väg eller över hela landet, är flyttfirmorna skyldiga att ge en kopia av en broschyr med titeln "Dina rättigheter och skyldigheter när du flyttar". Den broschyren innehåller viktig information för att skydda din flytt och för att minimera antalet möjliga flyttrelaterade misstag.
Du kan ladda ner en digital kopia av handboken i ett .PDF-format från Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA).
Steg 22: Prisreduktionstekniker
En sak är säker - priset kommer att vara en av de avgörande faktorerna, om inte den avgörande faktorn, när du väljer en ansedd flyttfirma. Av alla tips vi har givit dig hittills för att anställa en flyttfirma, ta våra råd och be företagen om bästa sättet att flytta för så lite pengar som möjligt.
Du har ingenting att förlora här - be om rabatter, specialerbjudanden, pågående kampanjer, du kanske kan kvalificera dig som en ny kund, en återvändarkund, en högskolestudent osv. Deras svar och reaktion kommer att visa dig hur mycket dit framtida flyttbolag är villig att samarbeta med dig.

https://preview.redd.it/ulix0mhaa9j41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=8feb34c47d4ae0dfbeeeaf4d896077a1e967cb7e
Steg 22.5: Experttips för att anställa det bästa flyttbolaget
Steg 23: Jämförelse av kostnader
Ett av de viktigaste stegen när du väljer ett flyttföretag för din flytt är att noggrant granska och jämföra de mottagna offerterna. Detta är sanningens ögonblick som kommer att avgöra hur smidig eller hur krånglig din flytt kommer att bli.
Naturligtvis kommer din första reaktion vara att bara titta på priset, men det är inte rätt taktik när du ska välja ett pålitligt flyttföretag. Glöm inte att ta en lång, noggrann titt på de tjänsterna som erbjuds och deras priser.
Steg 24: Säg NEJ! Till ett flyttbedrägeri
Se upp för flytt bedrägerier! Tänk på det faktum att en rörlig uppskattning av priset som är betydligt lägre än resten av firmorna du tittat på kan vara ett tecken på oärliga flyttfirmor (alias rogue movers) som försöker få dig att anlita dom genom en att ge ett väldigt lågt pris. Var extra försiktig i sådana fall och låt dig inte luras av frestelsen att betala mindre, för det kan sluta med att du måste betala mycket mer
.
När du väljer en flyttfirma är det viktigt att du lär dig hur du kan upptäcka de röda flaggorna inom flytt bedrägeri.
Steg 25: Depositioner innan flytt
De flesta professionella flyttföretag kräver depositioner för att reservera ett flytt datum eftersom det är ett bra sätt att visa engagemang från båda parter. Insättningsprinciperna skiljer sig från företag till företag, så du måste veta om din deposition kommer att återbetalas eller inte återbetalas.
Beloppet på depositionen är en procentandel av det totala flyttpriset och beror på omfattningen av hela flytten. Som tumregel är en deposition mellan 10–20% av det totala priset.
Steg 25.5 Experttips för att välja bra flyttfirmor
Steg 26: Lita på din intuition
När du har nått steg 26 för att anställa kvalitetsflyttare bör du redan veta namnet på det bästa flyttföretaget för dig. Men om du fortfarande inte kan bestämma mellan två eller kanske till och med tre flyttfirmor, är det bäst om du helt enkelt litar på din intuition och din magkänsla.
Vad säger ditt sjätte sinne dig?
Steg 27: Beslutstid
Nu är det dags att välja din flyttfirma och lita på dem med dina värdefulla ägodelar. Om du noggrant har följt denna guide för att anställa det bästa flyttbolaget, har du (nästan) ingenting att oroa dig för.
Så snart du vet namnet på ditt professionella flyttföretag rekommenderas du att kontakta det omedelbart och boka in ditt flyttdatum.
Steg 28: Hänsyn till flyttdagar
Du kanske inte inser det direkt, men det exakta datumet du planerar din flytt på kommer att spela en viktig roll i hur din flytt kommer att gå
Faktum är att det finns en mängd viktiga saker att tänka på när man beslutar om ett flytt datum. Och ändå kommer ditt intresse och ditt primära fokus troligen att vara hur du kan använda ditt flyttdatum för att sänka flyttpriset / följ länken ovan för att lära dig det också /.

https://preview.redd.it/n61wjyoba9j41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=dc0de18be0a21ae78277ecb03bb5a1058d164031
Steg 29: Flyttarelaterade dokument
När du reserverar ditt flyttdatum bör du få de grundläggande flytt dokumenten och kontrakt för att underteckna och behålla - flyttavtalet (alias Bill of Lading) och inventeringslista för de hushållsartiklar du har för transport.
Begär dina flyttdokument i förväg så att du har en chans att gå igenom den, begära tydliga svar om du inte förstår en klausul från kontraktet och se till att alla dokument och kvitton är säkra – helst i ett enskilt dokument som du har just för denna flytt.
Steg 30: Flyttdagen!
Grattis! Att veta hur man väljer rätt flyttfirma är inte lätt, och ändå har du just gjort det med bravur.
Checka in med din flyttfirma ungefär en vecka före flyttdagen för att se om saker och ting går enligt planen. På flyttdagen, gör ditt bästa för att undvika allvarliga flytt misstag, Välkomna din flyttfirma till ditt hem och visa vilken typ av respekt och förståelse som kännetecknar en bra värd.
Steg 31: Vi önskar er lycka till!
Med alla goda råd du fått om att välja ett flyttföretag, bör du nu vara mentalt redo att möta och övervinna dina flyttrelaterade utmaningar.
Förlora inte din humor.
Vet vad du ska göra direkt efter att du flyttat till ditt nya hem.
Vet hur du kan belöna dig själv efter flytten.
Och viktigast av allt, bli inte offer för en flyttdepression.
Steg 31.5: Experttips för att anställa ansedda flyttföretag
submitted by Fintrent to u/Fintrent [link] [comments]


2020.02.02 16:29 Tobbethedude Trakasserier på reddit

För ett tag såg jag någon som skrivit ett inlägg om sin cancersjuka pappa som blev trakasserad av ett trollkonto så jag rapporterade det trollkontot.
Ett tag efter det så började samma troll trakassera mig från ett annat konto u/RetardedTechnican. Han gjorde inlägg på massa olika subreddits (malmoe sweden Vasteras swedishproblems scary swedents Gothenburg) och hävdade att jag hade förmågan att banna och ta bort vilket konto jag ville i ett försök att få andra reddit användare att gänga ihop sig på mig. Han komenterade också på inlägg om cannabis och sa att jag var en "golare" i ett försök att få folk att komma efter mig även fast han själv tidigare gjort inlägg som är anti droger.
Jag rapporterade då också det kontot som sedan såklart blev bort taget.
Nu har han skaffat ett nytt konto med namn SlutaGolaTobbe för att kunna fortsätta sin kampanj mot mig och har nu kommenterat på ett inlägg om våldtäkt att de "Låter som något u/TobbeTheDude skulle göra". Den kommentaren har nu blivit bort tagen av moddsen men jag gjort printscreen och sparat den.
Såg också att han gjort ett inlägg och kallat mig för nazist men det är bort taget.
Hur långt måste det gå innan man kan göra en anmälan mot nån som trakasserar än online?
Vart går gränsen för att nått ska va förtal?
submitted by Tobbethedude to Juridik [link] [comments]


2020.01.10 07:52 hevosenliha En ny generation TF2-Fredag

Servern har fått ny hårdvara och verkar uppföra sig som den ska igen. (tf.hest.se alltså)
Det här skulle ju egentligen skrivits till förra veckan, men nu gjorde det inte det, och jag tyckte det var för bra och intressant för att inte posta. Och nej, det är inte skrivet av mig, utan av nån "anon" som hen kallar sig. Med reservation för dåligt minne, total glömska, rena påhitt/hopp och andra felaktigheter som kan finnas.
Som inofficiell tf2fredag historiker så skulle jag anse att det skett tre generationsbyten på tf2fredag
2012-2014: Tf2fredag började i typ november 2012 med några som hängde på sweddit och lekte tf2 med varandra, sen började man spela regelbundet på rovanions server varje fredag. På den här tiden var det kö till servern från 7 till 11 och folk spelade ofta till 1 eller 2 på natten (senaste jag minns att vi satt uppe med tf2 var till 4:30). De flesta var inte "regulars" på den gär tiden, men många återkommande fanns ändå. Typiska spelare för den här perioden var Rovanion, sir Haxalot, Freddo, Isterpuck, jag själv och von Adler.
2014-2015: Tf2fredag var alltjämt poppis med många nya regulars. Vi började ha efterfester med pinturillo (skissa och gissa) eller board game online (tråkigt onlinebrädspel). Typsika spelare för den här tiden var Rovanion, IxDo, Isterpuck, Joppa, Fuktig kattunge, Enargsmålänning, Xnisse, Argasnattaren, Danjoh, Chibbox, FTC, von Adler, jag själv, bromskloss, stefan, Hamilton och många fler.
2015-2017: Tf2fredags sönderfall. Folk tröttnade sakta men säkert på spelet, men en ny generation tog vid. Under de mörkaste tiderna (sommaren 2016 tror jag) var det ofta bara 4 spelare inne på servern (de enda regulars den sommaren var Danjoh, Monstret i källaren och jag själv), tre fredagar i rad var jag ensam på servern och rovanion frågade om vi borde lägga ned. Jag övertalade honom att försöka ett tag till, fler spelare kommer nog till hösten. Typsika spelare för den här perioden var Lådan, Monstret i källaren, Bromskloss, Skogsmård, Murmel, Milko, Danjoh, jag själv, von Adler, Valon, Lazy shyguy, megafisk, pedro, MLGSnoopDoge, Hevo, Bronco_z, Megafisk
2017-: De flesta gamla lämnar, och kvar är bara von Adler och jag själv. Tf2freadag får i allmänhet fler spelare och 20 pers samtidigt på servern blir ingen ovanlighet. Hevo tar över efter Ister som trådförfattare och efter Rovanion som servertillhandahållare. Även om trådarna ofta göms långt ned på sweddit hittar ändå folk in, men det är ändå "regulars" som utgör typ 90 % av spelarna. Typsika spelare för den här perioden är: Lådan, Avast, Calle, Spazzer, Bronco_z, Murmel, von Adler, Hevo, jag själv osv. Ni vet nog själva lmao.
Tagga för TF2-Fredag, den andra i år! (Alla har väl kommit hem nu?)
NaN404 presenterar denna veckas 27 sekunder långa sponsorvideo
Mumbleserver:
mumble://mu.rovanion.se
TF2-server:
steam://connect/tf.hest.se/critmarie (Och för de som länken inte funkar för så är det tf.hest.se som gäller)
Som vanligt är lösenordet "critmarie" och tiden är 19:00 (det gör inget om man är tidig (fast då får man inte använda eldvapen), eller sen (fast då kan vi redan ha gått vidare), eller lagom (alltid bäst), eller inte kommer alls (och missar allt skoj))
FFFF (Förbannat Frekvent Frågade Frågor) som inte är low F-ort
F: Vad är TF2?
S: Team Fortress 2 är ett FPS (First Person Shooter, FörstaPersonsSkottare) som är gratis på Steam. Man spränger folk i bitar som far åt helvete och så får man hattar.
F: Vad är Mumble?
S: Det är ett röstchatprogram, även kallat TMToIP-program(Taskig MikrofonTeknik over IP), som t. ex. Ventrilo eller Teamspeak, där svordomar, förolämpningar, glada tillrop, konstiga politiska åsikter och smaklösa skämt står som spön i backen.
F: Måste man vara med på Mumble för att få spela?
S: Nej, det måste man inte. Man har dock roligare om man är med på Mumble, även om man inte har någon mikrofon (eller dålig mikrofonteknik som Isterpenis.)
F: Hur länge håller det på?
S: Ett tag, sluta skriva "Det var ingen som spelade :*(" om du kommer in klockan halv fyra på natten. FÖR HELVETE
F: Är TF2 svårt?
S: Nej, det är så lätt att t.o.m. jag kan spela det.
F: [LÅTTEXT HÄR, FAST DET KOSTAR]
S: [BUDGETEN FÖR TF2-FREDAGSPOSTERNA TOG SLUT, JAG FÅR INTE LÄNKA NÅGRA FLER LÅTAR]
F: Hur spelar man pyro?
S: Håll inne W, om du ser en fiende, håll nere vänster musknapp tills han slutat sprattla.
F: Varför använder ni Mumble? Använd Discord istället; det distribuerar ju lösenord, chatt och talade ord till okänd part via CloudFlare!
S: För att rovanion bokstavligen är Norci och hatar frihet, skoj, glädje, kärlek och alla andra saker som inte har öppen källkod. Skämt åsido så är Mumble open source, och den enda nätverkstrafiken är den som går mellan användarna och Rovanions server. Eftersom Discord inte har öppen källkod så kan det vara så att det man säger skickas till NSA, FRA, HIV eller kanske ICA. mu.rovanion.se - med integritet i fokus
F: Varför inte spela Overwatch istället?
S: För att vi hatar att ha kul och vill stöta bort nytänkande individer från den klump med tragisk sörja som är TF2-fredag. Sen spelas det tillräckligt med Overwatch av folk på Mumble under resten av veckan ändå. Det är alltid ett jävla tjat om att ulta och andra termer som kidsen använder. Sen så är det så pass många inne så att de inte skulle få plats på en server, ett problem som man inte har i TF2.
F: Får man använda eldvapen före kl 19.00?
S: Nej, endast yxor, krattor, fiskar och liknande.
F: Vem fan är stefn?
submitted by hevosenliha to sweden [link] [comments]


2019.06.13 22:39 lanehallen SMS-lån

Vi erbjuder SMS-lån till låg ränta!

Hos oss har vi 80 st långivare, banker och kreditgivare! De flesta utav dessa 80 långivare erbjuder SMS-lån och detta till en bra ränta genom vår tjänst där ni kan jämför alla erbjudanden utav SMS-lån! Vi vet ingen i Sverige som har så heltäckande av lånegivare därav täcker ni upp alla erbjudanden som finns på den svenska marknaden!

Lån genom Lånehallen.se

För oss på Lånehallen.se är det viktigt att vi har en så heltäckande erbjudande utav långivare som det bara går! Många konkurrenter har endast ett fåtal långivare vilket inte gynnar er som låntagare. Ni som kund ska ha tillgång till alla långivare inom SMS-lån eller Snabblån som det även kallas. Genom vår heltäckande tjänst kan ni jämföra Ränta, Effektiv ränta, Återbetalningstid och Månadskostnad hos varje långivare vi listar!
Ta god tid på er när ni går igenom listan utav SMS-lån och klicka gärna er vidare in på respektive långivares hemsida för att titta om ni finner något extra som ni tycker är intressant som vi trotts daglig uppdateringar inte lyckats fånga upp. Samt, det

Tydlig prisbild

För oss på Lånehallen.e är det viktigt med en tydlig prisbild för er som ska ta ett SMS-lån. Oavsett om det är en låg ränta eller hög ränta så ska det vara tydligt för dig som jämför de olika kreditgivarna.

Hur mycket pengar får jag låna?

Varje lånegivare har sin egen gräns för hur mycket du kan låna! Långivarna gör en bedömning utifrån varje ansökan och blir en individuell bedömning. Du får besked direkt på skärmen när du ansöker online, och det ända du behöver ha tillgång till är ditt Bankid, som vanligast brukar vara Mobilt BankID, men vanligt BankID fungerar bra även det. Du fyller i hur mycket du vill låna och långivaren tar ställning till om du kan låna den summan, alt. sätter en gräns på hur mycket pengar du kan låna.

När får man pengarna?

Ditt SMS-lån betalas vanligtvis ut direkt efter godkänt ansökan. Vissa kreditgivare kan ha specifika villkor för utbetalningen, så vid ansökan läser du även av när du får pengarna utbetalt (brukar gå väldigt fort, inom 60 minuter /1 tim). SMS-Lån eller Snabblån kan du ansöka om under dygnets alla timmar, och alla dagar i veckan. Dvs. det är dygnet runt (24/7). Lånebeskedet ska inte vänta på sig utan går undan. under ordinarie öppettider, men det går naturligtvis bra att ansöka dygnet runt. Du får alltid lånebesked direkt oavsett vilken tid du ansöker när du vill låna pengar snabbt.

SMS-lån ifrån utlandet

Med Snabblån/Sms-lån kan du ansöka om ett större eller mindre lån vart du än befinner dig i Sverige eller i världen. Det enda du behöver ha tillgång till är en dator, surfplatta eller en mobiltelefon (smartphone) uppkopplad till internet och ditt BankId så klart.

SMS-lån helg?

Ja, vi har långivare och kreditgivare som behandlar din låneansökan under helgen. Likaså storhelger och röda dagar.

SMS-lån utbetalning direkt

Ja, många utav våra långivare och Kreditgivare har utbetalning där pengarna betalas ut direkt på kontot.

SMS-lån utbetalning helg?

Många av våra långivare betalar ut pengar under helgen (lördag & söndag), inklusive storhelger och röda dagar. Pengar betalas ut direkt på kontot även på lördagar och söndagar.

SMS-lån utan inkomst

Flera utav våra långivare för Snabblån eller SMS-Lån lånar även ut pengar utan inkomst. Du finner vilka i vår lista. Det räcker med att du har en låg deklarerad inkomst för att kunna låna pengar direkt och få det utbetalt på kontot direkt.
Många av våra kreditgivare vet att att det tar tid att samla på sig deklarerad inkomst hos skatteverket eller hos kreditupplysning-företag. Detta är något som våra långivare tar hänsyn till och är en fördel vid SMS-lån även kallat Microlån. Vid Privatlån ställs oftare högre krav vilket inte är lika vanligt vid mindre lån via Microlån eller SMS-lån. Din betalningsförmåga utgår därför inte helt utifrån din deklarerade inkomst. Den deklarerade årsinkomsten har betydelse men ger inte den sanna bilden på din återbetalningsförmåga när du ansöker om SMS-lån online.

Gratis jämförelse av SMS-lån

En ansökan ska vara kostnadsfri och det ska vara gratis att jämföra lån genom Lånehallen.se. Du jämför och ansöker om det lån som du tycker passar dig kring ränta, återbetalningstid och lånesumma.

Bedömning av återbetalningsförmåga

När du ansöker om lån görs alltid en kreditprövning i samband med att du fyller i ansökningsformuläret. Hur denna bedömning görs är olika mellan de olika långivarna och inget vi kan beskriva i detalj. Men SMS-lån, Snabblån eller Microlån bedöms inte lika hårt som t.ex. ett sedvanligt lån hos Bank eller ett normalt privatlån. Man gör en samlad bedömning med hjälp utav ett kreditupplysningsföretag och de uppgifter du lämnar vid ansökan. Du kan ofta låna pengar med en betalningsanmärkning då summan pengar du lånar inte är lika hög som vid ett privatlån och en betalningsanmärkning inte betyder att du har en låg kreditvärdighet.

SMS-lån utan UC

Många utav våra långivare använder inte sig utav UC (upplysningscentralen) vid behandling utav ansökan av SMS-lån. Man använder sig ofta utav andra kreditupplysningsföretag. När ni ansöker om SMS-lån kan ni läsa hos respektive långivare hur de tar inte uppgifter, t.ex. via annat kreditupplysningsföretag.

Åldersgräns & Krav

Du måste vara minst 18 år gammal för att ansöka om SMS-lån och få det beviljat. Likaså måste du trots goda villkor ha en bra återbetalningsförmåga samt vara Svensk medborgare och bosatt i Sverige.
Tänk på att pengar du lånar genom ett snabblån eller SMS-lån ska betalas tillbaka. Låna därför inte mer än nödvändigt och undvik att låna om du inte behöver pengarna, då du annars kan sätta dig i en besvärlig situation ekonomiskt.

När får jag pengarna på kontot?

Så fort ansökan är beviljad betalas pengarna i regel ut direkt. Det som kan ha betydelse är vilken bank du använder dig utav. Har du bankkonto hos någon utav de stora Bankerna i Sverige går det fort. Har du konto hos en mindre känd Bank kan det ta tid beroende på hur fort pengarna kan tas emot av Banken. Annars brukar det gå inom en timme beroende på Bank oavsett dag. Men läs hos respektive långivare om deras utbetalningsrutin vid godkänd låneansökan.

Olika varianter utav sms-lån

Kärt barn har många namn sägs det! Det är samma sak med SMS-lån. Det går under flera benämningar, bl.a:
Historiskt var det Sveriges banker som skötte utlåning utav pengar, stora som små summor. Detta har idag förändrats och Bankerna sköter mest större summor som Fastighetsaffärer mm. De mindre summorna sköts idag till stor del utav kreditgivare inom segmentet SMS-lån. Det är mindre summor mellan 500 kr och 50 000 kr. Det går fort att låna och pengarna betalas som regel ut direkt på kontot. Det som däremot är nackdel med denna typ av lån är att räntan ofta är högre än t.ex. ett Privatlån. Detta vägs upp utav att det är mindre summor man lånar och har snabbare återbetalningstid och att utbetalningen sker omgående.

Hur ansöker man om SMS-lån?

När du går igenom alla våra långivare kommer du finna några du är mer intresserad utav. Kanske är det räntan eller återbetalningstiden du tycker är bäst! När du klickar på den långivare du vill ansöka hos, kommer du att komma till ett formulär som är utformat för att du ska kunna ansöka om lånet. Det är inte några konstiga uppgifter, utan du fyller i formuläret som tar någon minut, och bekräftar låneansökan via ditt BankID på dator eller Mobilt BankID på din telefon. Alla långivare inom snabblån har olika tillvägagångssätt men vanligast är att du får besked direkt på skärmen.

SMS-lån ränta

📷Räknat i procent kan SMS-lån landa på hundratals procent. Däremot blir inte den slutliga kostnaden så stor. T.ex. lånar man 1500 kr med en återbetalningstid på 30 dagar då kommer lånet att kosta ungefär 150 kr i slutändan. Dvs du kommer då att få betala tillbaks 1650 kr. Betalar du inte tillbaka enligt avtal kommer lånet att kosta dig mycket pengar. Dröjsmålsränta och förseningsavgift tillkommer direkt om du inte betalar enligt uppgjord återbetalningsplan. Se därför till att betala tillbaka enligt ö.k. och att hålla belåningstiden så kort som möjligt. Något ni bör ha koll på är att en uppläggningsavgift eller startavgift höjer den effektiva räntan väldigt mycket. Även om det är en engångsavgift försök att finna ett SMS-lån utan avgift som uppläggningsavgift eller startavgift.

Räntefritt SMS-lån

Vissa kreditgivare och långivare hos Lånehallen.se erbjuder dig kostnadsfria lån under en kortare period, oftast upp till en månad. Det innebär att du som kund har möjlighet att ta ett gratis sms-lån om du betalar tillbaks inom en månad. Det resulterar då i en effektiv ränta på 0%.

Konsumentverket & Finansinspektionen

De långivare som lånar ut pengar er mot konsumenter genom SMS-lån måste finnas registrerade hos Finansinspektionen. kreditgivarna måste även söka tillstånd och bli godkända hos myndigheten för att få bedriva utlåning genom SMS-lån. Mycket utav Finansinspektionens roll är även att förhindra penningtvätt genom SMS-lån.
När registrering finns hos Finansinspektionen behövs även tillsyn, vilket sköts utav Konsumentverket. Dvs. tillsyn utav långivarnas kreditprövning och marknadsföring sköts utav konsumentverket.
Många utav våra långivare betalar ut 7 dagar i veckan inkl. storhelger som midsommarafton, Julafton och nyårsafton.
submitted by lanehallen to u/lanehallen [link] [comments]


2019.05.23 16:06 andinuad Behöver hjälp med att tolka en av Maggios låtar

Det är mycket av hennes låt "Tillfälligheter" som jag inte fattar. T. ex. hur hänger följande rader ihop med resten av sångtexten?
Jag skjuter allt bara några meter Och sen är jag den som drar
och
Tar inget ansvar, så länge det finns pengar kvar
Först trodde jag att låten handlade om en före detta pojkvän. Flera rader fick dock mig att tro att hon beskriver hur hon låtsas tycka om en person via nätet i utbyte mot betalning, men den tolkningen håller inte heller eftersom hon pratar om att hon har träffat hans familj.
Hela texten som avses:
[Intro]
Med mig finns inga tillfälligheter
Gör bara nåt om jag vet var det leder
[Vers 1]
Med lugg i ögonen och alltid blyg (Med lugg i ögonen och alltid blyg)
Fattar långsamt eller inte alls (Fattar långsamt eller inte alls)
Du tror att allt jag sagt är sant (Du tror att allt, du tror att allt)
Önskar bara att jag aldrig haft handen i ditt hår, tungan i din mun
[Brygga]
Du hörde vad jag sa men du vet inte vad jag tänker
Undra om du är likadan?
Vi låter det passera för att livet ska bli enkelt
Så fort jag sätter på går jag av
[Refräng]
Med mig finns inga tillfälligheter (Oh)
Klockan är tre så bara säg vad du heter
Har ingen hyfs eller heder
Jag kan inte va normal
Finns inga tillfälligheter (Oh)
Det blir alltid samma sak
Jag skjuter allt bara några meter
Och sen är jag den som drar
[Vers 2]
Jag ville aldrig slösa bort din tid (Ville aldrig slösa bort din tid)
Men kanske ändå att det hade gått (Kanske ändå att det hade gått)
För oss fanns aldrig någon chans (För oss fanns aldrig, för oss fanns aldrig)
Jag önska bara att jag aldrig fått träffa din familj, din nyckel i min hand
[Brygga]
Du hörde vad jag sa men du vet inte vad jag tänker
Undra om du är likadan?
Vi låter det passera för att livet ska bli enkelt
Så fort jag sätter på går jag av
[Refräng]
Med mig finns inga tillfälligheter (Oh)
Klockan är tre så bara säg vad du heter
Har ingen hyfs eller heder
Jag kan inte va normal
Finns inga tillfälligheter (Oh)
Det blir alltid samma sak
Och jag skjuter allt bara några meter
Och sen är jag den som drar
[Stick]
Och jag går online och du är där, oh-me
Du är överallt
Så jag går offline, men du är där med
Du är överallt
Med mig finns ingen slump, jag bara vet det
Gör bara nåt om jag vet var det leder
Tar inget ansvar, så länge det finns pengar kvar
[Refräng]
Men det finns inga tillfälligheter (Oh)
Klockan är tre så bara säg vad du heter
Har ingen hyfs eller heder (Oh)
Jag kan inte va normal
Finns inga tillfälligheter (Oh)
Det blir alltid samma sak
Och jag skjuter allt bara några meter
Och sen är jag den som drar
submitted by andinuad to sweden [link] [comments]


2019.04.17 19:57 throwaway0009824 Dispens för Studieresultat angånde studentboende.

Hej jag tänkte fråga om nån annan här har varit i liknande situation.
Jag borjade plugga i höst 2018 på universitet för första gången vilket jag va ganska glad över. Jag flyttade till Sverige för 6 år sen och har gått genom en hel del svenska och matematik kurser (SFI, Svenska 1-3, Matematik 3-5) för att kunna komma in på en högskola i Stockholm. Jag kom inte in på dem civilingenörsprogrammarna som jag sökte till så jag bestämde mig att ta matematikkurser samt ta om HP så att jag kan va förberädd då jag kommer in nästa året. Jag fick en studentboende i stockholm i september 2018. Jag kände mig ambitious då och registerade mig på 2 kurser på SU på 50% samt matematik kurspacketet som är på 100% på Uppsala. Dumt nog så tog jag ut CSN på min 100% kurspacket på uppsala och det blev problem då att plugga tillräkligt till allt. Jag kände mig fast mellan att klara av allt på Uppsala så att jag kunde få CSN för nästa termin och plugga till mina kurser på SU så att jag kunde behålla min studielagenhet. Jag har också under ganska många år tillbaks haft problemer med depression/ångest/ADHD liknande symptom. Jag växte upp utanför Sverige och fick aldrig hjälp med mina psykiska besvär då och har alltid bara kämpat emot det så gott de går. Dessa problemer blev annu värre under stressen till att plugga till allt under vintern. Kort sagt så klarade jag inte av mina kurser på SU vilket innebar att jag kommer inte få godkänt för min boprövning.
Efter vinterterminen så borjade jag en kurs på SU på 50% vilket va Analys del A. Jag hade då inte tillräkligt CSN för att täcka hyra och då borjade jag jobba deltid samt låna pengar. Min depression under den tid blev värre och värre och jag kunde inte fokusera alls på min analys kurs. Jag missade en del föreläsningar, dagarna som jag bestämde mig att plugga fick jag inte tillräkligt gjort och när jag va på föreläsningar så va det jättesvårt att kunna fokusera ordentligt pga mina psykiska besvär. Då tentan kom så insåg jag att jag kommer inte alls klara den kursen och bestämde mig att försök att ta den senare i år om det är möjligt och fokusera på att jobba så att jag kan försörja mig själv då jag inte kommer ta något mer CSN. Eftersom jag klarade inte av del A av kursen så gick jag inte vidare till del B. Just nu så tar jag en enkelt online matematikkurs för att hålla igång mina kunskaper och jag ska försöka ta Analys del A tentan i augusti.
Jag har haft kontakt med min lokala psyk avdelning sen runt december 2018 och har gått genom steg för att kolla om jag har ADHD eller liknande och ska snart gå genom processen för att få hjälp med min depression/ångest. Jag tänker ansöka om dispens för höst/vår termin och försöker samla ihop bevis/certificat osv till detta. Är det någon här som har varit med om liknande? Hur gick de för er? Jag sparade ganska mycket bostadspoang för att få den har lagenhet och det skulle verkligen inte va kul om jag fick inte va kvar.
submitted by throwaway0009824 to sweden [link] [comments]


2018.12.14 08:50 hevosenliha Musikhjälpen-TF2-Fredag

Först måste jag be om ursäkt för att jag postade så tidigt förra veckan, det var visst inte så uppskattat. Men vad värre är, stefn var inte hemma, så vi för köra på som vanligt.
Men först ett viktigt meddelande från hateexchange - alla nerduttar bör ske på hans inlägg:
Årets musikhjälpen handlar om att alla har rätt att funka olika.
Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof - och få hjälp sist.
Vi är både ett dedikerat gäng men samtidigt har många inhoppare. Att Adler kan svära, att vi alla hatar lådan som spion, att inte springa framför någon med ett svärd är givet.
Men framförallt har vi kul under tf2 fredagarna. Utan att veta om någon av oss sitter i en rullstol. Har svårt att hänga med socialt, mer än en gång så hörs termen turboautistisk även om det är för "good fun".
Online spel eller E-sport är ju ofta något folk med funktionsnedsättning kan delta i. Bössan "Pantamera med esporten 2018" ligger på topplistan med över 500k, detta för andra året i rad. Så ska vi nu slå ett slag för tf2 fredag. I stället för en nyckel till en lootbox sätt in en 50 lapp till tf2-fredags-bössan (insåg när jag skrev ihop inlägget att det blev ett d för mycket i namnet. Står för det)
sponsorvideo
Mumbleserver:
mumble://mu.rovanion.se
TF2-server:
steam://connect/tf.rovanion.se/critmarie
Som vanligt är lösenordet "critmarie" och tiden är 19:00 (det gör inget om man är tidig (fast då får man inte använda eldvapen), eller sen (fast då kan vi redan ha gått vidare), eller lagom (alltid bäst), eller inte kommer alls (och missar allt skoj))
FFFF (Förbannat Frekvent Frågade Frågor) som inte är low F-ort
F: Vad är TF2?
S: TF2 är ett FPS (First Person Shooter, FörstaPersonsSkottare) som är gratis på Steam. Man spränger folk i bitar som far åt helvete och så får man hattar.
F: Vad är Mumble?
S: Det är ett röstchatprogram, även kallat TMToIP-program(Taskig MikrofonTeknik over IP), som t. ex. Ventrilo eller Teamspeak, där svordomar, förolämpningar, glada tillrop, konstiga politiska åsikter och smaklösa skämt står som spön i backen.
F: Måste man vara med på Mumble för att få spela?
S: Nej, det måste man inte. Man har dock roligare om man är med på Mumble, även om man inte har någon mikrofon (eller dålig mikrofonteknik som Isterpenis.)
F: Hur länge håller det på?
S: Ett tag, sluta skriva "Det var ingen som spelade :*(" om du kommer in klockan halv fyra på natten. FÖR HELVETE
F: Är TF2 svårt?
S: Nej, det är så lätt att t.o.m. jag kan spela det.
F: [LÅTTEXT HÄR, FAST DET KOSTAR]
S: [BUDGETEN FÖR TF2-FREDAGSPOSTERNA TOG SLUT, JAG FÅR INTE LÄNKA NÅGRA FLER LÅTAR]
F: Hur spelar man pyro?
S: Håll inne W, om du ser en fiende, håll nere vänster musknapp tills han slutat sprattla.
F: Varför använder ni Mumble? Använd Discord istället; det distribuerar ju lösenord, chatt och talade ord till okänd part via CloudFlare!
S: För att rovanion bokstavligen är Norci och hatar frihet, skoj, glädje, kärlek och alla andra saker som inte har öppen källkod. Skämt åsido så är Mumble open source, och den enda nätverkstrafiken är den som går mellan användarna och Rovanions server. Eftersom Discord inte har öppen källkod så kan det vara så att det man säger skickas till NSA, FRA, HIV eller kanske ICA. mu.rovanion.se - med integritet i fokus
F: Varför inte spela Overwatch istället?
S: För att vi hatar att ha kul och vill stöta bort nytänkande individer från den klump med tragisk sörja som är TF2-fredag. Sen spelas det tillräckligt med Overwatch av folk på Mumble under resten av veckan ändå. Det är alltid ett jävla tjat om att ulta och andra termer som kidsen använder. Sen så är det så pass många inne så att de inte skulle få plats på en server, ett problem som man inte har i TF2.
F: Får man använda eldvapen före kl 19.00?
S: Nej, endast yxor, krattor, fiskar och liknande.
F: Vem fan är stefn?
submitted by hevosenliha to sweden [link] [comments]


2018.12.07 00:00 hevosenliha Tekniskt sett TF2-Fredag

Och tekniskt sett den sista möjliga sponsorvideon. Ni kommer förstå. För övrigt kostade den 100200 poäng på sheepit-renderfarm. Bortkastat kan man tycka. Men den gör vad den ska, om man säger så.
Och nu ett kort men ack så viktigt meddelande från vår sponsor:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque accumsan, enim vitae tempor condimentum, enim imperdiet för sjöar, NEC fringilla Lectus DUI ultrices metus Sed congue. Kliniska utvecklare fotbollssäsongen, som anställd, men min koger. Jag önskar att vi behöver. Ibland malesuada hunger och vid första smak. Men nu priset på en massage fruktar libero. Mauris bekvämlighet Performance chatt och en båge eller ens katter. Men detta är verklighet eller ett leende basket, consectetuer morötter nätverk. Nordkorea kan inte ha någon bas. Live-tv, makeup propaganda som gnistor konsument ultricies Reserverad eller hatar pott på den tiden. För enkelhetens skull Mauris ett headset. Inget smink än fotboll chat sniper, vid magna mycket olika.
Jag hade tänkt svamla lite mer här, men jag spelade Skrållan i stället, som ett annat konsollhjon. Det är freeplay på det i helgen för övrigt har jag hört. (Elder Scrolls Online alltså)
Nåja, åter till det viktiga.
sponsorvideo
Mumbleserver:
mumble://mu.rovanion.se
TF2-server:
steam://connect/tf.rovanion.se/critmarie
Som vanligt är lösenordet "critmarie" och tiden är 19:00 (det gör inget om man är tidig (fast då får man inte använda eldvapen), eller sen (fast då kan vi redan ha gått vidare), eller lagom (alltid bäst), eller inte kommer alls (och missar allt skoj))
FFFF (Förbannat Frekvent Frågade Frågor) som inte är low F-ort
F: Vad är TF2?
S: TF2 är ett FPS (First Person Shooter, FörstaPersonsSkottare) som är gratis på Steam. Man spränger folk i bitar som far åt helvete och så får man hattar.
F: Vad är Mumble?
S: Det är ett röstchatprogram, även kallat TMToIP-program(Taskig MikrofonTeknik over IP), som t. ex. Ventrilo eller Teamspeak, där svordomar, förolämpningar, glada tillrop, konstiga politiska åsikter och smaklösa skämt står som spön i backen.
F: Måste man vara med på Mumble för att få spela?
S: Nej, det måste man inte. Man har dock roligare om man är med på Mumble, även om man inte har någon mikrofon (eller dålig mikrofonteknik som Isterpenis.)
F: Hur länge håller det på?
S: Ett tag, sluta skriva "Det var ingen som spelade :*(" om du kommer in klockan halv fyra på natten. FÖR HELVETE
F: Är TF2 svårt?
S: Nej, det är så lätt att t.o.m. jag kan spela det.
F: [LÅTTEXT HÄR, FAST DET KOSTAR]
S: [BUDGETEN FÖR TF2-FREDAGSPOSTERNA TOG SLUT, JAG FÅR INTE LÄNKA NÅGRA FLER LÅTAR]
F: Hur spelar man pyro?
S: Håll inne W, om du ser en fiende, håll nere vänster musknapp tills han slutat sprattla.
F: Varför använder ni Mumble? Använd Discord istället; det distribuerar ju lösenord, chatt och talade ord till okänd part via CloudFlare!
S: För att rovanion bokstavligen är Norci och hatar frihet, skoj, glädje, kärlek och alla andra saker som inte har öppen källkod. Skämt åsido så är Mumble open source, och den enda nätverkstrafiken är den som går mellan användarna och Rovanions server. Eftersom Discord inte har öppen källkod så kan det vara så att det man säger skickas till NSA, FRA, HIV eller kanske ICA. mu.rovanion.se - med integritet i fokus
F: Varför inte spela Overwatch istället?
S: För att vi hatar att ha kul och vill stöta bort nytänkande individer från den klump med tragisk sörja som är TF2-fredag. Sen spelas det tillräckligt med Overwatch av folk på Mumble under resten av veckan ändå. Det är alltid ett jävla tjat om att ulta och andra termer som kidsen använder. Sen så är det så pass många inne så att de inte skulle få plats på en server, ett problem som man inte har i TF2.
F: Får man använda eldvapen före kl 19.00?
S: Nej, endast yxor, krattor, fiskar och liknande.
F: Vem fan är stefn?
submitted by hevosenliha to sweden [link] [comments]


2018.10.18 19:18 shirtoftheweek [Seriös] Jag har ADD & Aspergers men vill gå med i armén. Vad kan jag göra?

Innan jag börjar vill jag bara säga att Aspergersdiagnosen som jag har fick jag när jag var 13-14 ungefär. Men med åren så har jag tvivlat mer och mer på diagnosen och jag har bra skäl till att tvivla. Jag har gjort flertal test som testar "emotional intelligence" där jag har fått ungefär 70-90% varje gång. Jag har också gjort flertal test där man visas flertal bilder med olika ögon på och man ska sedan kunna avgöra vilken känsla som visas med bara ögonen som referensmaterial. Samma deal här, runt 80% på alla dem. (Jag vet att detta bevisar minimalt men samtidigt så har jag knappt några av de utmärkande dragen för aspergers). Jag anser därför att jag lätt skulle kunna få aspergerdiagnosen ogiltigförklarad om jag verkligen försökte.
TL;DR: Jag har skäl till att anse att jag inte har Aspergers och anser därför att jag kan lyckas ogiltigförklara diagnosen.
Jag har läst på flera sidor att personer som har olika diagnoser (Aspergers, ADD, etc) ofta inte får gå med i armén p.g.a. diagnoserna. Finns det något sätt att ta sig runt detta? Jag läste en artikel om en kille som hade asperger's och uppgav att han hade det när han sökte till armén och fick där och med avslag. Han gjorde sedan om ansökningen och uppgav inte diagnosen och fick komma in denna gången. Går det att göra så eller kommer man till sist att bli utsparkad ändå?
En sista sak. Jag fyllde i något slags formulär för flera år från försvarsmakten där jag är rätt säker på att jag uppgav att jag hade aspergers. Gör detta så att alla mina försök att gå med i armén automatiskt kommer att nekas p.g.a. det formuläret? Som sagt skulle jag kunna ogiltigförklara diagnosen och skulle det i sådana fall rädda mig?
Jag önskar att jag kunde läsa om detta online med det finns väldigt lite information om just detta, och den informationen som finns får det att låta som att om du har någon som helst "funktionsnedsättning" så kommer du inte kunna gå med.
Om ni tycker att jag har utelämnat någon viktig information så är det bara å' lämna en kommentar så svarar jag på den!
Edit: Det här är mitt permanenta throwaway-konto om någon har några misstankar.
submitted by shirtoftheweek to sweden [link] [comments]


2018.09.04 13:37 PocketSniper Låt oss ha lite roligt denna tisdag!

Hej Sweddit!
Det är tisdag, och de flesta är väl glada att vi är en dag närmare fredag?
Jag tänkte underlätta denna mini-måndag med en liten lek!
Vad går leken ut på?
Jo, det är så att jag är ute och far rätt mycket i Sverige på grund av jobb och resor, men även för att utforska vårat avlånga land! Därför tänkte jag köra en gissningslek där ni ska lista ut vart jag är i skrivande stund.
Tänk På Spåret fast med en twist.
Regler
  1. Enbart relevanta frågor kommer besvaras. Att fråga vad jag åt till frukost dagen då Palme sköts kommer inte besvaras.
  2. Ja och Nej frågor måste besvaras.
  3. Bonuspoäng till den som kan lista ut exakt position.
  4. Ytterligare bonuspoäng till den som listar ut vad jag gör på platsen.
  5. Ingen personlig info kommer att besvaras. Mitt personnummer är inte relevant för att hitta mig inom Sveriges gränser i detta format.
Vad får vi ut av detta?
Vem har inte velat leka Kalle Blomqvist online?
Vad får vinnaren?
Äran att veta att man är en jävel på svensk geografi, men vid vissa tillfällen kommer jag vara kvar på platsen en längre tid och kan utlova ett pris som kan kopplas till platsen!
Så, Sweddit. Vart är jag idag?
EDIT: Enligt önskemål så kommer här en bild på vart jag är!
EDIT2: u/kirnehp är dagens vinnare av ort!
Finns fortfarande två bonuspoäng att plocka in om man kan gissa EXAKT plats, samt den som listar ut vad jag gör på platsen.
EDIT3: u/ampersand55 plockar första bonuspoängen!
En bonuspoäng kvar. Vad gör jag här?
EDIT4: U/TNT_pata plockade sista bonuspoängen!
Så facit är att jag var i skogarna öster om Katrineholm och rastade/spårtränade med min hund!
Poängställningen är därför; 1. u/kirnehp - 3p 2. u/ampersand55 - 1p 2. u/tnt_pata - 1p
Var detta en uppskattad lek? Är det något som folk vill se igen?
submitted by PocketSniper to sweden [link] [comments]


2018.07.24 13:27 vogonbureaucracy Måste välja mellan att vara otrevlig eller att skämmas.

Jag ignorerade ett samtal för någon vecka sedan och fick idag ett sms om att det ska göras en undersökning gällande min gamla skola. De vill veta vad man tyckte om den och var i livet man är nu och så vidare, så jag får gärna skicka ett sms om när det passar att de ringer upp. Jag svarar att jag har telefonskräck men kan göra det om det går att göra online och önskar dem lycka till för att inte verka för obrydd. Jag får då svaret att det går att göra online och eftersom att det var en fantastisk skola tänker jag att de förtjänar att veta det, så jag tackar ja. Då skickar personen i andra änden en jättelång länk och ber mig att säga till när jag fyllt i den.
Det hade gärna fått sluta här, men problemet är att jag har en liten, sliten knapptelefon. Jag känner mig tvungen att göra det nu, så jag skriver in den långa länken tecken för tecken i webbläsaren och det funkar såklart inte. Jag testar att byta ut 0 till O, q till p, I till l men inget funkar. Nu måste jag välja mellan att bara skita i det och ignorera henne eller att säga att jag har en knapptelefon och att jag knappade in hela bautalänken för hand utan framgång. Jag gillar inte något av alternativen.
Om du läser detta: förlåt, men jag väljer nog att gömma mig.
submitted by vogonbureaucracy to swedishproblems [link] [comments]


2018.03.15 14:49 maddoglane Veckans undersökningar

Så var det dags igen! Ta nu en välförtjänt paus från vardagen och ägna några minuter åt att hjälpa era medmänniskor:
u/ottohero
Jag gör en undersökning om vad folk i Sverige vet och tycker om Kina och global uppvärmning. Jag går 1:an i gymnasiet och det här är till en uppgift om globala målen. Skulle verkligen uppskatta om ni kunde fylla i den här! Inga E-Mail-adresser samlas in.
https://goo.gl/forms/b0vo6N5zLEpTL1Rj2
u/fishgoose
Hej Sweden! Jag + några klasskamrater som pluggar till apotekstekniker har gjort en liten enkät till vårat examensarbete där vi ska undersöka vad som påverkar den enskilde individen när de ska välja vilket apotek de ska handla på. Enkäten tar bara några minuter och är anonym! Det skulle vara roligt att få dela den hos er och få ett ännu större urval för svaret!
https://sv.surveymonkey.com/WH9PN95
u/jlangston1029
Den här enkäten var uppe för någon vecka sedan, men ägarna bad oss lägga upp den igen:
Dear Friends,
My research colleagues and I (American) have designed a new online survey which can only be taken by legal citizens of Sweden who are 18 years of age or older. This study has been approved by the Office of Research Compliance at Boise State University in Idaho, United States. We encourage you to contact them if you would like to verify the authenticity of our study; they can be reached by email at [email protected]. Our protocol number is: 031-SB17-202
The purpose of this research study is to test certain sociological and psychological theories using data about personal opinions, self-perceptions, and social relationships. This research will be presented at academic conferences, and the final paper will be submitted for publication to a peer-reviewed journal.
If you agree to participate in this study, you will be asked to complete a 203-item survey (English) that should take 45 minutes or less to complete. No personally identifying information will be collected.
If you have any questions or concerns about your participation in this study, you may also contact the co-Principal Investigator, Joseph Langston, by email at [email protected], or the Principal Investigator, Dr. Robin Allen, by email at [email protected].
If you know any other Swedes who are eligible and who might like to participate in this study, please help our research by sharing the survey link with them.
Thank you!
Kind Regards,
Joseph Langston Robin Allen
https://boisestate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_800fW1zq464gzWd
u/nyfiken_kastabort
Hej! Vi har fått i uppgift att skriva en kort enkät om ett av kroppens organ och min grupp har valt lungsystemet. Vi vet att det är en kort enkät, men vi skulle bli väldigt glada om ni skulle vilja ta er tid och fylla i den! Tack på förhand!
https://www.survio.com/survey/d/L5P9B7J8S2D3G0N1I
submitted by maddoglane to sweden [link] [comments]


2017.11.20 15:37 USobserver Att minimera sina skatter är tekniskt, juridiskt och moraliskt rätt.

Ett par punkter innan vi börjar:
Om man tittar på dom ung. 1000 miljarder som statsbudgeten innehåller så kan man ganska lugnt säga att minst en tredjedel om inte hälften av alla skattemedel varje år antingen satsas helt fel eller används på ett extremt ineffektivt sätt.
Det är således rätt att betala in så lite skatt man kan av följande skäl:
En not: jag förespråkar inte att betala noll skatt eller att ens verka demokratiskt för att sänka skatterna, jag menar att varje person har ett individuellt ansvar att redan idag se efter sitt eget hus.
Därmed kan man argumentera för att skatteminimering inte bara är fullt försvarbart utan t o m det rätta.
Med lite smarta drag så kommer man ner i rimliga nivåer skatt.
Vad kan man då göra rent praktiskt?
Det finns massa olika fullt lagliga varianter men det enklaste är nog dels ISK konto för investeringar, dels att fullt lagligt yrka på avdrag varje år för t.ex massinvandringen.
Citat:
Genom att göra ett öppet yrkande startar Skatteverkets utredningsskyldighet som därmed också tar bort förutsättningar för att skattetillägg skall kunna påföras.
Du har således i yrkandet redovisat fakta avseende ditt yrkande men felaktigt bedömt rätten till avdrag. Det är således inte fråga om någon oriktig uppgift utan om ett öppet, om än oriktigt, yrkande.
Vidare genom att använda beloppet 13 500 kr så undviker man också skattetillägg då undanhållen skatt anses ringa (skattetillägg påförs av praxis inte om skatten understiger 10% av ett pbb) dvs ca 4 500 kr.
Har du tur kanske ditt avdrag även går igenom och du får några extra kronor tillbaka på skatten ;-)
Alltså, näste gång det är dags att deklarera kan man fylla i rutan "Övriga avdrag" och fylla i något rimligt om extra kostander som har tillkommit som ett resultat av dålig politik.
Detta går givetvis även att göra online om man så önskar.
En person som troligtvis tänker likadant är sossen Carola Granell(S) som gjort ett liknande avdrag i 17 år innan hon slutligen fick sluta efter en granskning. Eller Margot Wallström som knappt betalade skatt på sina 20 miljoner från EU.
Diskussion:
submitted by USobserver to svenskpolitik [link] [comments]


2017.10.27 10:15 throwaway219356 Har inga vänner [Seriös]

Hej! Jag har inte riktigt haft en kompis eller någon som jag "umgås" med sen jag var typ 15 år gammal (är 20 nu), och vet inte riktigt vad jag ska göra eftersom jag verkligen börjar må dåligt nu. Jag kunde aldrig gå gymnasiet eftersom året som jag skulle börja så lämnade pappa oss så jag fick börja jobba hos min morbror för att pengar var viktigare vid det laget än att jag skulle gå färdigt. Sen jag var 15 nu så har jag i princip spenderat varje dag själv eller bara suttit inne och gjort något med min mamma, födelsedagar är det absolut värsta som finns med tanke på att man som sagt var bara sitter inomhus och väntar på att dagen ska bli över.
Jag går på komvux nu för och ta igen allting jag har missat, men problemet kommer när man pratar med folk, det här är till och med en grej online, och dom frågar varje dag vad man ska göra, varför man sitter inne på helgen, vad man studerade / studerar. Jag skäms över att jag inte gått ut gymnasiet och jag skäms över att jag inte har några vänner så jag sitter och kommer på lögner så att folk ska sluta och fråga mig, men jag vet att varje gång som jag träffar en ny person så kommer båda dom här frågorna komma upp och jag vet inte hur jag ska svara dom.
Jag fick volontärarbete på hundstallet och den ända anledningen till att jag ens vill göra det är så att jag kan gå ut med hundarna och spendera tid med dom hellre än att bara sitta inne och göra inget. Jag vill inte ens ha kompisar för att kunna festa eller något sånt eftersom att jag är långt ifrån en sån person, vill bara ha någon som man kan prata med och se hur allting går. Jag vet inte hur länge till jag kommer klara av och vakna upp till ingenting och gråta mig till sömns på kvällen. Jag är 20 år och det känns som hela mitt liv är över redan.
Jag hoppas att det gick och förstå allt jag skrev och jag ber om ursäkt angående grammatiska felen osv.
submitted by throwaway219356 to sweden [link] [comments]