Torah citerar på ledarskap

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. (Gal 3:28-29) Vanligtvis tycker jag att föreläsningar faktiskt brukar vara rätt sega att lyssna på även när budskapet är intressant, men det här klippet… Johavas vittnen kan jag berätta att dom visst tror på en dubbel utgång men man tror att ”syndens lön är döden” alltså evig död för dom som inte vill ha med gud att göra. det var en lära som grundlades i början när rörelsen var ung och man kallade sig bibelstudenterna man mötte en kristen kyrka som trodde på att syndare skulle plågas vid medvetande i evig eld till evigheten ... Ett svar på Sven Reichmanns artikelserie ”Kyrkan och torah” i tidningen Shalom över Israel. Av Lars Enarson. Den kände läkaren, författaren, själavårdaren och förkunnaren Sven Reichmann har i tidningen Shalom över Israel skrivit en serie artiklar under rubriken “Kyrkan och torah”. Joakim L.: Svenska kyrkan bjuder på vin under turistmässan, Vilket hån mot de som blivit befriade från missbruk av vin. Livets Ords ledning far på retrit under en ledare som sysslar med Yoga och zenmeditation, ett hån mot de som blivit kristna och befriade från yoga och New Age.Jag är själv en av dem. Känns det inte lite märkligt att behöva försvara Mases som LO så tydligt tagit ... Hur ska vi se på Lagen egentligen? <br />Låt oss börja med att noga kolla den text som du citerar. Jag tror att flera saker i själva texten kan hjälpa oss att förstå vad Jesus menar egentligen.<br /><br />&nbsp;Jesus säger i texten att han inte kommit för att upphäva 'Lagen och profeterna', vilket är ett slags samlingsbegrepp för ... På latin heter boken Deuteronomium som betyder 'den andra lagen' (eller en upprepning av lagen). Och vad man kan säga om Devarim är att det finns både många ord, saker och lagar i boken. Devarim består nästan helt och hållet av flera långa tal som Moshe håller inför folket, på östra sidan av Jordanfloden, innan de ska komma in i ... * Teaching Torah: En mycket bra lättöverskådlig bok med kommentarer, förslag på diskussioner och aktiviteter för vuxna och barn i olika åldrar för varje parasha. * Back to the Sources : En otrolig bok som guidar dig igenom ALL religiös judisk litteratur från de senaste 2500 åren! Gud skickade gång på gång sina tjänare profeterna, men Israels ledarskap tog oftast inte emot dem (Jer 7:25–26, Jer 25:4-7, Matt 23:33-39). 4. Ännu en hade han, en älskad son. Honom sände han till slut till dem. a. De som lyssnade på Jesus liknelse var väl medvetna om att vingården symboliserade Bibeln är som vi alla vet uppdelad i två delar, Gamla och Nya testamentet. Av namnet kan man få intrycket att det som står i Gamla testamentet är ogiltigt. Ett testamente som ersatts har ju inte längre någon giltighet, förutom möjligen ett historiskt eller musealt intresse. Varför heter det då Gamla testamentet? Ordet förbund heter 'b´rit'… Samtalet om GT:s gudsbild fortsätter. Dock är det med viss frustration jag konstaterar att vissa väldigt grundläggande kunskaper om hur vi som kristna ska förhålla oss till GT:s bud verkar saknas hos många skribenter. Det logiska felslutet som ofta görs kan beskrivas så här: 1) Som kristna behöver vi inte hålla GT:s lagar. 2) Jesus…

Svar till Marcus Johansson Stefan Swärd